top of page

Sorunlar ve Çözümleri

DUVAR KAĞIDI KAPLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ

 

 

Zeminle İlgili Sorunlar

 

Duvar kağıtlama ile ilgili sorunlarda en sık karşılaşılan sorun zeminin gereği gibi hazırlanmamış olmasıdır. Öte yandan dışarıdan bakan bir gözlemcinin duvar kağıdı kaplandıktan sonra bu tür sorunları görmesi de son derece zor olmaktadır.

 

Zemin: Kabarcık veya kıvrım oluşu, dikiş yerlerinin büzüşmesi veya duvar kağıdının tutmaması gibi durumların çok farklı nedenleri olabilir:

 

Sinter tabakaları: Bu gibi durumlarda zemin yeterince emici değildir. Nedeni: Zeminin üzerinde bir sinter tabakası bulunmaktadır. Sinter  tabakası yüzeyde bulunan bağ madde birikimidir, kireç-çimento karışımı ile yapılan sıvama sırasında oluşabilir, ancak alçı ile sıvamada da görülebilir. Bu sinter tabakası aynen bir film gibi üst yüzeye yerleşir ve zeminle teması önler. Sinter  tabakasını saptamanın en kolay yolu yüzeyde görülen parlak çizgileri incelemektir. Bu tabakanın mekanik olarak zımpara ile alınması gerekir.

 

Birden fazla duvar kağıdı ile üst üste kaplanan zeminlerde zeminde aşırı tutkal birikimi:

 

Duvar kağıdı kaplanacak zemine önceden birkaç kez duvar kağıdı kaplandığı takdirde, zeminde önceden kalma tutkal kalıntıları bulunabilir. Burada da yeterli emicilik bulunmamaktadır ve bu kalıntılar zemini kapatıp alta geçmesini engellerler. Bunun için zeminin zımpara kağıdı ile zımparalanması ve gerekirse zemine farklılıkları giderecek bir astar atılması gerekebilir. Örneğin, pigmentli bir duvar kağıdı zemin astarı, gerekirse işe yaramayan duvar kağıdı veya elyaf tamir bantı kullanılır. Zeminin yeterince emici olması gerekir, tutkalın zemine oturması ve gerekli başlangıç yapışması ancak bu sayede temin edilebilir.

 

Tutkal ve Yumuşama Süreleri ile İlgili Sorunlar

 

Tutkal çok fazla seyreltildiği takdirde, yapıştırma gücünün %50’den fazlasını yitirebilir. Bunun sonucu ise kağıdın zemine yeterince yapışamamasıdır. Duvar kağıdı zemine yeterince yapışmaz, dikiş yerleri yukarıda kalır ve bazen de kabarcık oluşabilir. (Bazen aradan haftalar geçtikten sonra, özellikle de kaloriferlerin yandığı dönemde duvar ile duvar yüzeyi arasında bir gerilim oluşur, dışarıda eksi 10 derece, içeride art 22 derece.)

 

Duvar kağıdının yumuşaması için gereken süreye titizlikle uyulmalıdır, böylece tüm kağıtların aynı süre boyunca bekletilmesi gerekir (yaklaşık 10 dakika).

 

Öneri: Oda ısısının çok yüksek olduğu durumlarda, örneğin yazın, duvar kağıdı şeritleri plastik bir torbaya konmalı ve çok çabuk kurumaları önlenmelidir.

 

Kağıt esaslı duvar kağıtları

 

Kağıt esaslı duvar kağıtlarında yumuşama süresine uyulması son derece önemlidir. Bu süre kısa tutulacak olursa kağıtta büzüşme, kabarcık ve pli/katlama yeri oluşumu kaçınılmazdır. Baskılı duvar kağıtlarında derinde bulunan kabartmanın da tutkala ihtiyaç duyması önemlidir. Buna dikkat edilmediği takdirde, ister istemez kuruma sırasında farklı yerlerde gerilimler oluşacaktır.

 

Kabartmalı ve vinil esaslı duvar kağıtları

 

Vinil esasları duvar kağıtlarında da yumuşama süresine dikkat edilmesi gerekir. Vinil esaslı malzemeler tutkallandıktan sonra rulo haline getirilmeli ve böylece kenarda kalan yerlerin aşırı kuruması önlenmelidir. Özellikle de zeminin yeterince emici olmasına özen gösterilmelidir çünkü duvar kağıdı zemin yönünde kuruma yapar.

 

Boyanabilir duvar kağıtları

 

Boyanabilir duvar kağıtlarında yeterince emici ve ayrıca renk bakımından nötr bir zemin özellikle önemlidir. Zemin tek bir renge sahip değil, yani dalgalı ise bu zemin duvar kağıdının yüzeyine de yansıyabilir. Bu nedenle tereddütlü durumlarda mutlaka pigmentli bir zemin astarı kullanılması tavsiye edilmektedir.

 

Olası hasarlar ve nedenleri

 

Renk farklılıkları

 

Kullanılan tüm duvar kağıtlarının üretim numaraları birbirine uyuyor mu? Bu tür bir farklılık varsa, aslında kaplama sırasında dikkatinizi çekmiş olması gerekir.

 

Ton farklılıkları

 

Kaplanan yüzeyde ton farklılıkları görüldüğü takdirde, duvar kağıdı ters yönde kaplanmış olabilir. Bu durum söz konusu değilse, bu tür bir bozukluğun işlemden önce (yelpaze testi)saptanmış olması gerekir.

 

Leke oluşumu

 

Gri lekeler genellikle zeminin aşırı bazik olmasına bağlı olarak meydana gelebilmektedir.

 

Kahverengi lekeler

 

Kahverengi lekeler ise zemindeki metal kalıntılarına bağlı olarak oluşabilir. Örneğin çivi, askı, metal veya sıvıdaki demir oksidi vs.gibi.

 

Sarı lekeler

 

Sarı lekeler ise sıvanan yerlerde veya ahşap zeminde görülebilir. Zeminde oluşan bazı maddelerin kalıntıları su bazlı çözücüde eriyerek reaksiyon gösterebilirler, örneğin nikotin, katı veya sıvı yağlar, ahşap bileşenleri veya benzeri maddeler.

 

Kırmızı veya mor lekeler

 

Duvarda nem veya mantar bulunduğuna işaret ederler.

 

Dikiş problemleri

 

Dikiş yerleri açılabilir veya kabarabilirler, bunun için zeminin yeterli emiciliğe sahip olmaması ne büyük nedendir veya uygun tutkal seçilmemiş de olabilir. Ayrıca cereyan ve ısı da benzeri sonuçlara neden olabilmektedir.

 

Dikiş yerlerindeki parlaklıklar

 

Taşan tutkal artıkları gereği gibi ve özenle alınmadığı takdirde, kağıdın üst üste bindiği yerlerde parlaklıklar görülebilir.

 

Koku

 

Her duvar kağıdının kendine mahsus özel bir kokusu vardır ve bu koku birkaç gün sonra kaybolur. Ancak bazı özel durumlarda zeminde bulunan bazı maddelerin ve bileşenlerin(örneğin eski duvar kağıtları, sıva çalışmaları, yeniden kaplama) maddelerin sulanması ve böylece ağır bir koku yaymaları görülebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

bottom of page